Skinn-SM 2024

Genomförs med publik!

Fyll i anmälningsformuläret här nedan

Skinn-SM kostnad 100:-/skinn eller produkt. Faktureras efter anmälan. Frågor: Lina 070-2213231

*obligatoriskt fält
*obligatoriskt fält
*obligatoriskt fält
*obligatoriskt fält
obligatoriskt vid skinn/produktanmälan!
*obligatoriskt fält
Jag anmäler st personer, Namn:
Jag anmäler st personer, Namn:
Skriv här vid allergi om ni behöver specialkost
Glöm ej ange skinnets ID-nr och FAR:s SE+Id nummer om ej skriv ”okänd”!
Ange skinnet ovans ”nyans”, välj i rulllisten!
Skinnen ska vara oklippta och ofärgade.
Skinnen ska komma från får som är minst 18 månader gamla vid slakt. Skinnen kan vara av valfri hårlängd, men ska vara ofärgade.
Ska bestå i huvudsak av skinn och tillverkats av tävlingsdeltagaren. Skriv en kort beskrivning av produkten!
Ska bestå i huvudsak av skinn och tillverkats av tävlingsdeltagaren. Skriv en kort beskrivning av produkten!

Exempel på rätt ifyllt formulär!

Varför ID-nummer på skinnen?

Det underlättar och säkrar skinnhanteringen på Skinn-SM.

Faderns ID-nr och namn ger fin reklam till uppfödaren.